Om oss

Om oss

 

 

Föreningen borgen är en ideell förening

som bedriver uthyrning av Borgens lokaler

till privatpersoner, föreningar och företag.

 

 

¨Vi möts och trivs i Borgen¨

 

 

 

Nuvarande styrelsens sammansättning:

 

Ordförande: Tomas Andersson

 

Sekreterare: Kerstin Svensson

 

Kassör: May-Louise Carlsson

 

Ledarmöter: Karin Lönnetun

Ann-Magret Spänneri

Stig Arnoldsson

Bernt Persson

 

Suppleanter: Inger Samuelsson

Kenneth Fransson

Ingert Kronqvist

Bernt "Didde" Adolfsson

Lars Göran Carlsson

Jörgen Johansson

Gun Gustavsson

 

Skötselmedlemmar: Sven Arne Gustavsson

 

 

 

Till Minne av Gunnar.

Kontakt

 

0709 384 789

Bokning av lokal i Borgen

 

0474-200 78

Lokalen Borgen

0708 940 344

Tomas Andersson, Ordförande.

Sjögatan

364 42 Lenhovda

Vi möts och trivs i Borgen!