Prislista

Borgens Prislista

 

Minsta uthyrningstid 3 timmar

Minsta debitering 350kr

 

 

 

 

 

Våra olika salar.

 

 

A-salen 200kr/h inkl kök

B-salen 150kr/h inkl kök

 

 

 

Ideella föreningar har 25% rabatt på ovanstående priser.

 

 

___________________________________

Privata kalas (hela Borgen)

< 60 personer

60 - 150 personer

>150 personer (Max 400)

Endast B-salen inkl Kök

Kommersiella tillställningar

< 100 personer

100 - 250 personer

> 250 personer (Max 400)

 

Uthyrning av bord

Uthyrning av stol

 

 

 

1 200kr

1 500kr

1 800kr

800kr

 

 

 

 

1 800kr

2 500kr

3 500kr

 

 

20kr/st

5kr/st

 

För prisuppgifter för mat och dryck hör av er.

 

 

En avbokningsavgift motvarande hyresbeloppet debiteras om avbokning ej sker senast 10 dagar före uthyrningstillfället, dock högst 500kr.

Hyresgästen förbinder sig att följa de ordningsföreskrifter som gäller för Borgen, samt att ersätta eventuell skadegörelse till självkostnadspris.

Eftersom Borgen inte har någon anställd vaktmästare och hyran är satt efter detta, så skall lokalen lämnas i sådant skick att den omedelbart skall kunnas hyras ut igen (d.v.s grovstädad, eventuell disk ska vara diskad och inplockad).

 

 

 

MAX 400 personer vistas i Borgen samtidigt.

 

Enligt räddningstjänsten

Kontakt

 

0709 384 789

Bokning av lokal i Borgen

 

0474-200 78

Lokalen Borgen

0708 940 344

Tomas Andersson, Ordförande.

Sjögatan

364 42 Lenhovda

Vi möts och trivs i Borgen!