Prislista

Borgens  Prislista


Minsta uthyrningstid 3 timmar

Minsta debitering 350kr


Våra olika salar.                A-salen        300kr/h  inkl kök
Ideella föreningar har 25% rabatt på ovanstående priser.                               ___________________________________

                B-salen        250kr/h  inkl kök

Privata kalas (hela Borgen)


Privata kalas (B-salen)

Max 30 personer


 

 

Kommersiella tillställningar

 


 


Uthyrning av bord 

Uthyrning av stol


   2.000kr  1.000kr
  3.000kr
        30kr

      10krEn avbokningsavgift motvarande hyresbeloppet debiteras om avbokning ej sker senast 10 dagar före uthyrningstillfället, dock högst 700kr.

 

Hyresgästen förbinder sig att följa de ordningsföreskrifter som gäller för Borgen, samt att ersätta eventuell skadegörelse till självkostnadspris.

 

Eftersom Borgen inte har någon anställd vaktmästare och hyran är satt efter detta, så skall lokalen lämnas i sådant skick att den omedelbart skall kunnas hyras ut igen (d.v.s grovstädad, eventuell disk ska vara diskad och inplockad).
För prisuppgifter för mat och dryck hör av er.


MAX 400 personer får vistas i Borgen samtidigt.

MAX 30 personer

i B-salen


Enligt räddningstjänsten